Zelené střechy

Realizujeme střešní zahrady všech typů. Pro svou práci používáme kvalitní a prověřené materiály dle metodik a postupů platných v našem oboru.

Spolupracujeme s německou firmou Optügrün. O našich znalostech a dovednostech v tomto oboru svědčí fakt, že jsme zakládajícím i současným členem Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) – sekce Zelených střech (ZeS).

Umíme udělat zelenou střechu na rovině i na velmi exponovaném místě. Součástí našich dodávek je také nabídka na pozáruční odborný servis a údržbu.

Kvalitu našich střešních zahrad podtrhují 2 získaná ocenění v soutěži Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) Zelená střecha roku 2014. Kde jsme s extenzivní střechou na zahradě Panoramazískali 2. místo a také zvláštní ocenění – Cenu za inovaci.

Výhody zelených střech

Střešní zahrady jsou stále populárnější a pro své uživatele přinášejí nejednu výhodu. Mezi ty důležité vlastnosti patří:

  • Zelená střecha chrání povrch střešního pláště a tak výrazně prodlužuje jeho životnost.
  • V případě extenzivní zelené střechy jde o malé zatížení, které lze realizovat na většině střech.
  • Ozelenění střech významně mění odtokové poměry srážkových vod. Svou retenční schopností prodlužují odtok vody a tím umožňují používání menších dimenzí dešťových svodů a kanalizačních a tím tedy levnější stavby.
  • Zachycením určité části vody a jejích následným vypařováním či uvolňováním pomocí vegetačního krytu dochází ke zvyšování vlhkosti a zlepšení kvality ovzduší v městských zástavbách.
  • Vegetační kryt a celé souvrství chrání povrch konstrukce stavby proti přehřívání v létě a proti promrzání v zimě, což významně zvyšuje trvanlivost izolací.
  • Vegetační zelené střechy pohlcují prach, hluk a ostatní nečistoty, zejména ve městech.
  • Z hlediska ekologie významně napomáhají zlepšování městského prostředí.

Nevýhody zelených střech

  • Intenzivní typ zelených třech vyžaduje vysoké nároky na statické zatížení, což může prodražit stavbu budov.
  • Cena za ozeleněnou střechu je o něco vyšší, než bez ozelenění. Náklady se ale vrátí zvýšením životnosti střešního pláště. V případě extenzivních zelených střech jsou náklady srovnatelné s konvenčním řešením.

Základní rozdělení zelených střech

Extenzivní ozelenění

Pro střechy, kde není třeba a nebo nelze z důvodů zatížení realizovat klasickou zahradu realizujeme extenzivní střešní zahrady.

Jde o ozelenění střech, kde výška souvrství nepřesahuje zpravidla 15cm. Jde o jednoduchou skladbu, která se hodí na rovné i šikmé střechy. Její výhoda spočívá v relativně malém zatížení střešního pláště, které je kolem 150 kg na 1 m2, také rychlosti montáže a oproti klasickému ozelenění také v příznivé ceně.

Nižší jsou i náklady na údržbu, která je velmi jednoduchá a stačí ji provádět dvakrát ročně. Uplatňují se zde velmi odolné druhy rostlin, schopné akumulace vody v zásobních orgánech, které nepotřebují závlahu.

Patří sem různé druhy rozchodníků, nízké kosatce, netřesky, některé cibuloviny a spoustu dalších.

Intenzivní ozelenění

Tam, kde lze přesáhnout zatížení 150 kg na 1 m2 a kde se výška substrátu pohybuje nad 15 cm je možné realizovat intenzivní střešní zahrady.

Tento typ zelených střech umožňuje pěstovat prakticky cokoli a s tím ruku v ruce vyžaduje i následnou péči včetně zálivky. Profil substrátů vyžaduje spefická řešení dle situace. Musí být zajištěny dostatečné odtokové poměry přebytečné vody a zároveň zachována požadovaná akumulace vody.

Pro tento ani pro jiné typy zelených střech nelze použít běžnou zahradnickou zeminu a nebo ornici. Důsledky špatně zvolených substrátů a opomenutí drenážních systémů by se projevily až po delší době, kdy by se tyto chyby napravovaly jen s těží a velmi draze.

Vegetaci tvoří vše, co zákazník požaduje. Možné je uplatnění i vzrostlých stromů.

Podívejte se na námi již realizované střešní zahrady? Nadchlo vás to? Kontaktujte nás. Střešní zahradu dokážeme vykouzlit i na vašem domě.