Koupací jezírka a biobazény

Jezírka

S realizací koupacích i okrasných jezírek máme více než desetiletou praxi. Jezírka děláme “na klíč“ od návrhu až po realizaci. Jsme schopni zajistit i pozáruční servis.

Naše jezírka mají převážně přírodní charakter a svým designem korespondují s okolním prostředí. Je to díky tomu, že většina námi realizovaných jezírek je součástí realizací celkových úprav a jejich plánování začíná již v přípravě a počátcích plánování exteriéru. Projekt jezírka je nedílnou součástí projektu celkové sadovnické úpravy zahrady a nelze jej řešit samostatně.

Koupací jezírka

Stručně lze charakterizovat koupací jezírka a biobazény jako přírodní koupací nádrže. Kde je čistota a kvalita vody udržována pomocí přírodních procesů. Na tom se podílí společné působení zooplanktonu, fytoplanktonu, bakterií a rostlin s dostatečným množstvím kyslíku. To vše bez chemie.

Podle zastoupení technologických zařízení, způsobu čištění vody, dispozičního a konstrukčního uspořádání nádrže rozdělujeme koupací jezírka a biobazény do 5 základních kategorií.

  • V zásadě lze říci, že 1. kategorie je bez technologie – filtraci vody zajišťují pouze rostliny, zooplankton a fytoplankton.
  • Oproti tomu 5. kategorie je sofistikovaným technickým dílem. Významnou úlohu zde hraje biofiltr. Rostliny zde nejsou vůbec nebo plní pouze dekorativní účely.

Mezi těmito kategoriemi existují pozvolné přechody, které se určují dle požadavků a nároků zákazníka a také dle charakteru okolního prostředí.

My se specializujeme na 1. až 3. kategorii. Naše jezírka jsou přírodní a přírodě blízká. Dle zkušeností a znalostí získaných od našich kolegů v rámci Svazu zakládání a údržby zeleně a od kolegů v Rakousku či Německu se spoléháme hlavně na přírodní zákonitosti a biologické pochody. Ty fungují bez výrazné technické podpory dlouhodobě a s nízkými provozními i pořizovacími náklady.

Základní podmínkou pro zajištění čistoty vody v přírodním koupacím jezírku je dodržování pravidla, že do takového jezírka nepatří ryby. Toto pravidlo je i součástí normy a v případě jeho nedodržení ztrácejí na platnosti i záruky ze stran zhotovitele.

Okrasná jezírka

Tato jezírka jsou konstrukčně velmi podobná těm koupacím, jen zde není třeba respektovat některé technické normy.

Samostatnou kapitolou jsou okrasná jezírka s rybí osádkou. Ta oproti klasickým okrasným a koupacím jezírkům vyžadují speciální filtrační zařízení, bez kterých se dá jen s těží garantovat přijatelnou kvalitu vody.

Takovéto technologie, pakliže jsou kvalitní, mají podstatně vyšší cenu, než ty, požívané pro přírodní koupací jezírka.

Ryby totiž nejen znečišťují vodu a dodávají do vody nežádoucí živiny, ale ochuzují vodu o zooplankton, bez kterého nemůže přírodní jezírko dobře fungovat. Fytoplankton se v důsledku toho přemnoží a voda potom zezelená a kazí se. Poruší se kyslíkový režim, a dojde k hromadnému odumírání řas, což způsobí další uvolňování nežádoucích živin do vodního prostředí.

Prohlédněte si námi realizované jezírko u wellness hotelu Antonie ve Frýdlantě. V České republice je zatím jen několik málo podobných realizací.

Toto dílo se dokonce může pochlubit i oceněním získaným v roce 2014 na veletrhu For Arch v rámci soutěže Hledáme top aqua zařízení 2014. Kde veřejné koupací jezírko u hotelu Antonie získalo 3. místo v kategorii koupaliště, koupací jezírka s přírodní úpravou vody. Dostalo se mu také zvláštní cenu za mimořádný návrh, technické řešení a realizaci.

Důkazem, že systém funguje jsou neustálé pravidelné kontroly hygienické stanice. Kvalita vody se dá lehce posoudit i samotným pohledem na ni, kdy můžeme zhodnotit její průhlednost a čistotu pouhým okem . V ideálním případě nemá být problém dohlédnout až na dno do 2,5 m hloubky.

Přáli byste si mít také takový přírodní bazén u vašeho domu nebo hotelu? Podívejte se na naše další zhotovené privátní zakázky.