Sadové úpravy

Sadové úpravy realizujeme dle vlastních architektonických návrhů, ale také dle návrhů, které se zajistí investor od jiných architektů. Tyto případy se týkají hlavně vysoutěžených zakázek, financovaných převážně z Programu SFŽP.

Projektujeme a realizujeme veškeré typy sadovnických úprav. Mezi ně rozhodně patří soukromé zahrady, veřejná prostranství, parky, úpravy firemních pozemků, střešní zahrady, okrasná a koupací jezírka, drobná zahradní architektura či krajinná zeleň.

Jak postujeme při spolupráci s našimi klienty

 • 1) Oslovení ze strany klienta
  Probíhá telefonicky či elektronicky. Následuje první schůzka a oboustranné sdělení svých požadavků a představ.
 • 2) Seznámení se s místem
  Na daném místě se ještě jednou probere celý záměr a stanoví se úkoly pro obě strany.
 • 3) Zpracování a předání podkladů
  Klient nebo investor po dohodě předá projektantovi nezbytné podklady, aby mohly být zahájeny projekční práce.
 • 4) Studie
  Projektant vypracuje jednoduchou studii , kterou si nechá schválit. V případě složitějších úprav či v případě neschválení zpracuje projektant další varianty řešení.
 • 5) Bližší obeznámení o přáních klienta
  Je podstatné znát všechny představy o rostlinách, stylu či vzhledu. Klient si může sám navrhnout, co rád na své zahradě viděl, podle toho, co má rád. Projektant vyslechne požadavky klienta a odborně posoudí, která jeho přání lze realizovat. Následné také posuzuje výběr rostlin a garantuje jejich vhodnost pro dané přírodní podmínky a konkrétní architektonický záměr. V případě, že investor nic konkrétního nepožaduje, provede návrh výsadeb projektant.
 • 6) Zpracování plánu
  Následuje tvorba osazovacího plánu a rozkreslení technických úprav.
 • 7) Schválení
  Posuzuje se návrh osázení a návrh technických úprav.
 • 8) Vypracování cenové nabídky
 • 9) Schválení cenové nabídky
  V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě, zpracovatel nabídky nabídne alternativy řešení spočívající v úpravách projektu. Kterým může být změna výběru rostlin, jejich velikostí, počtu. Je také možné se domluvit na rozfázování realizace díla a následných plateb tak, aby byl zákazník spokojený a došlo ke vzájemné dohodě.
 • 10) Podpis smlouvy o dílo
  Následně může začít jeho realizace.

Cena za zpracování projektu se odvíjí dle velkosti a složitosti návrhu. Pohybuje se od 5 000 Kč u běžných zahrad o velikosti kolem 800 m. Ceny za provedené práce se odvíjí od průměrných cen ceníku URS Praha platných pro daný kalendářní rok. Tyto ceny jsou orientační a mohou být upraveny. Každému vážnému zákazníkovi zpracujeme podrobnou a konkrétní nabídku.