Arboristika

Činnosti tohoto oboru zahradnictví zahrnují komplexní péči o stromy, které rostou zejména mimo les.

Arboristické a výškové práce na stromech jsou dnes již běžnou součástí naší celkové nabídky. Zahrnují veškeré aktivity zajišťující péči o zdraví a bezpečnost stromů.

Co vám můžeme poskytnout

Nabízíme odborné ošetření jakýchkoli stromů – nicméně zejména péče o velké a vzrostlé stromy je obzvlášť důležitá. Nejen, že může výrazně prodloužit životnost stromů, ale také z hlediska bezpečnosti chrání majitele proti případným škodám a neštěstím, které mohou nastat.

Spolupracujeme s proškoleným a vysoce kvalifikovaným týmem arboristů. Ti mají bohatou praxi v oboru, patřičné vzdělání ve stromolezectví a jsou držiteli certifikátu ETW (Europen Tree Worker). Pracují s ohledem na nařízení týkající se bezpečnosti práce a berou ohled na zájmy přírody a životního prostředí.

Máte na svém pozemku strom, který potřebuje jakkoli ošetřit nebo zabezpečit? Kontaktujte nás a my vám zajistíme profesionální tým arboristů, do jejichž rukou můžete s klidem svěřit i váš strom.